X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
Mathscinet: mathematical reviews on the web - library litratures
پیوندها
جدیدترین یادداشت‌ها
روزانه‌ها
آمار
 

Mathscinet: mathematical reviews on the web

راهنمای شما در تمام مقالات ریاضی

مقالات ریاضیات:مقداری از تاریخچه و پیش زمینه ریاضیات....

چه چیزی به نظرتون میرسه وقتی به عبارت«مقالات ریاضیات» برخورد می کنید؟وقتی مردم به عبارت «مقالاات ریاضیات» برخورد می کنند یاد مجله صفحه نارنجی«orange paper journal» می افتند و تعدادی از آدمها نیز به یاد تولیدات وبسایت mathscinet می افتند که به شکل دیسک یا به صورت آن-لاین وجود دارد.همه تولیدات این پایگاه توسط یک پایگاه نظام یافته دقیق اطلاعات و مقالات کتابشناختی  که تحت پوشش مطبوعات ریاضیات در 60 سال اخیر است ساخته می شود.

این پایگاه اطلاعاتی در ادارات آن-آربورAnn Arbor جوامع ریاضیات آمریکایی گرداوری میشود و در اشکال گوناگون در اختیار جوامع ریاضیدان قرار می گیرد و کلید فعالیتهای ناشرین در تمام جامعه است.

این صفحات در دسترس به شما ایده و تصوری می دهند که چگونه این پایگاه از یک پایه در سال 1940 به یک اداره کامل امروزه تبدیل شده است.

در سال 1931 یک مجله مطبوعاتی در آلمان با نامZlb  با ویراستاری Otto Neugebauer تاسیس شد. در طول دهه ی1930 در نتیجه جامعه گرایی ملی آلمانی،افزایش ریاضیدانان از طرف مقاله نویسی Zbl ممنوع شده است. در اواخر دهه ی 1930 AMS  مسیولیت ضمانت مقالات بین المللی تازه ی علمی و مقالات ریاضیات و تعیین شده Neugebauer هم چون ویراستار اول را برعهده گرفت.

اولبن مقاله در ژانویه 1940 شامل32 صفحه و 176 مقاله است و کارمندان عمده آن w.feller و دو نفر دیگر است.اما مجله علمی متکی به خدمات داوطلبانه ایست که ریاضیدانان برای مقاله نویسی متمایز ساخته اند.لیست مقاله نویسان در نشریه اول مانند who's who   ریاضیدانان آمریکا وریاضیدانان مشخص از هر کجا می خواند بودجه نسبی20000$  و هزینه اشتراک 13$  بود.60 سال بعد تعداد مقالات به شکل چشم گیری افزایش یافت.25 تا به مقالات شماره سالانه اضافه شده است و اعضای هیئت تحریره از 3 نفر در 1942 به 6 نفر امروزه و کارمندان اصلی از 4 نفر به 70 نفر در ann Abrbor اضافه گردیده است و همگی در گسترش و پخش آن فعالیت دارند.امروزه بالغ بر100000 راضیدان به MR مقاله می فرستند.گروه اداری در سال 1951 تقریبا در دانشگاه Brawn در Providence وRhodo Island بودند که وقتی اداره AMSاز Newyork  به  Providence منتقل شد به نزدیکی اداره ی AMS منتقل شد تا 1969 گروه تحریریه در ann abrobor  در آدرسهای گوناگون قرار داشت؛ موقعیت فعلی ساختمان آجری نارنجی مناسبی که در Michigan Union Brewery در سال1902 ساخته شده است می باشد.

اولین روشهای تولیدات اصلی و فرعی

 

در گذشته،همه کارها دستی انجام می شد ،اما با گسترشAMS نگهداری مقالات و آماده کردن آنها از نمونه اولی تا نهایی از روش دستی به شکل برگه های برگه دان نگهداری می شود.همواره تولیدات فرعی به صورت شاخه ای فرعی در مجله ی MRارایه شده است.هر چه تعداد شمارهای مجله افزایش می یافت نیاز به نمایه های جمع شونده برای جستوجوی گسترده آشکار می شد.اولین نمایه نمایه ی نام نویسنده که شماره 59-1942 شامل و در سال 1961 منتشر شد و نمایه های جمع شونده بعدی دوره های 1960–64,1965–72,1973–79,و  1980–84را شامل می شدو نمایه ی موضوعی هم ظاهر شد.

Contents of Contemporary Mathematical در سال 1961 تاسیس شد، دو هفته یک بار چاپ می شد و عین جداول مندرجات و نام و آدرس های نویسنده ها را هم شامل بود. در اواسط1974 شکل آن تغییر کرد و شامل نام نویسنده و نمایه موضوعی و اطلاعات کامل کتابشناختی هر کدام شد.  در سال 1975 در نتیجه باز خورد تغیر شکل آن اسم مجله به (Current Mathematical Publications  (CMPتغییر یافت.

حرکت به سمت کامپیوترها

اطلاعات کتابشناختی اقلام به دفعات ذکر شده است:در مقاله، نمایه های مختلف و برگه دانهای MR.بنابراین اطلاعات چند دفعه نگهداری میشد ونامزد مناسب و ایده الی برای کامپیوتری شدن معرفی شد.وظیفه ی تبدیل برگه های برگه دان به اطلاعات کامپیوتری در اوسط دهه ی 1970 آغاز شد، که بخشی از محصولات پایگاه اطلاعاتی را شامل می شد.ابتدا به شکل اصلی در دانشگاه میشیگان قرار گرفت و سپس در اداره ی مرکزی AMS  و سپس تا1991 در اداره  MR واقع در Ann Arbor اسکان داشتند.

  تولیدات الکترونیکی

در 40 سال اول از روشهای مرسوم برای حروف نگاری استفاده می شد.از سال1980 به بعد اطلاعات کتابشناختی و متن مقاله به صورت الکترونیکی چاپ می شد.اطلاعات کتابشناختی9-1973  به صورت نمایه ی  جمع شونده  در دهه ی1980 تولید شد وبه همراه تولیدات جاری دایمیدر سال 1982 زیر بنای اولیه ی تولیدات اولیه ی الکترونیکی همراه MR را ساخته اند. در طول 18 سال بعد تلاش MR بر تولیدات الکترونیکی متمرکز بوده است. و در یال 1989 اولین دیسک  را متمرکز کرده اند. شکل آن لاین Mathscinet  در سال 1996 عرضه شد.در سال 2000 اطلاعات کامل  Mathscinet از سال 1940 تا اکنون با بهترین دسترس پذیری به  اشکال چندگانه ی الکترونیکی ارایه شده است. برای اجرای این برنامه تولیدات1959–72, 1940–58و 1940–79 به شکل الکتروتیکی ساخته شدندو پایگاه اطلاعاتی حاصل به شکل کامل و با دسترس پذیری راحت وموثرتر ارایه گردید.

فرایند تولید در امروز 

امروز اندازه و تولیدات پایگاه MRافزایش یافته و پیچیدگی عملیات نیاز به تولید ان داشته ولی اصول اصلی فرایند تولیدات شبیه هم است.

مجموعه سازی(Acquisition):سالانه بیش از 10000مقاله علمی، پایان نامه و مجموعه ها از بیش از 1000 منبع گرداوری میشوند.

انتخاب(Selection):ویراستاران بیش از100000ماده (مقالات علمی، شرح مذاکرات مقالات و رساله ها)و انتخاب 70000آنها

اطلاعات کتابشناختی وارد شده:( Bibliographic data entered) با کار هر روزه نزدیک 300 ماده جدید وارد پایگاه اطلاعات می شود.

انتخاب ناظر(Reviewer selection):ویراستاران هر ماده را با دقت و کمک متخصصین علاقه مند و ماهر انتخاب می کنند.

فرایند بازدید(Review processing):مقالات ویرایش شده که از نظر منابع مورد بررسی حروف آرایی شده اند(در صورت نیاز) پیش خوانی و تصحیح شده اند

تولید صفحات نشریه(Generating paper issue):مقالات انتخابی برای نشریه صفحه بندی و برای بار آخر بازبینی و تصحیح می شود.

فرمت Mathscienet(Mathscinet format ) بسته های اطلاعاتی mathscinet برای اشکال گوناگون mathscinet ,mathsci disc mathscion line به طور منظم ساخته می شود.

توسعه(development):کارمندان در تمام سال تلاش می کنند تا نسخه ی سال بعد را توسعه دهند، بهبود بخشند و با تکنولو‍ژی روز تطبیق دهند.و تمام کارمندان MSR به خاطر کیفیت بالای پایگاه MR و تولیدات وابسته به آن برتری یافتند .

چه چیزی در پایگاه اطلاعاتی MR وجود دارد

اطلاعات زیادی در پایگاه MR وجود دارد که سخت است همه این اطلاعات به صورت مکتوب ارایه شوند .اطلاعات در پایگاه MR بصورت الکترونیکی منتشر می شود.این پایگاه از راههای گوناگون در دسترس قرار می گیرد:

به صورت صفحات سنتی و مرسوم نشریه ریاضیات در پشگفتار Mathscinet web و mathsci Net  mathsci disc از Silver Platter .این کتابچه در ابتدا توجه کرد به mathscinet اما باید بدانی که اینها راههایی برای رسیدن به اطلاعات یکسان و هم چون پایگاههای مشابه میتواند بین این راهها ارتباط برقرار کند.برخی اطلاعات اشاره به اطلاعات دیگر دارند و اسناد حال بزرگتر از یک کتابچه است که بتواند مندرجات MR را شرح دهد.چشم انداز ما:

اطلاعات کتابشناختی

پایگاه اطلاعاتی شامل اطلاعاتی ست که شما انتظار دارید در لیست کتابشناختی شما  قرار گیرد ؛به همراه اطلاعات مفید دیگر :

اطلاعات کتابشناختی

 1. نام نویسندگان
 2. تغییر نام ها
 3. موسسه به عنوان نویسنده به انتشار رسید(Institution of author as listed on publication)
 4. همه نشریات دیگر به ترتیب نام نویسندگان(All the other publications by the author)
 5. عنوان
 6. ترجمه انگلیسی عناوین
 7. صفحاتی از مواد اگر نشان داده می شوند
 8. سال انتشار
 9. مشخصات ناشر
 10. آدرس
 11. آدرس سایت در صورت امکان

اطلاعات مجله علمی

 1. عنوان
 2. ناشر
 3. شماره مجله
 4. اشاره به صفحاتی که در مجله امده و در پایگاه MR نمایه شده است
 5. ISSN, ISBN
 6. تاریخچه اطلاعات

اطلاعات سازمان

 1. نام و کد برای سازمان
 2. نام دپارتمانها
 3. آدرس

مقالات

مقالات هم نام مقالات ریاضی علامت زده شده و اگر ببینید پایگاه اطلاعاتی MR بیشتر از این مقالات را شامل می شود که در قلب فعالیتهای این پایگاه محسوب می شود. این مقالات توسط ریاضیدانان جهان بدون توجه به موقعیت جغرافیایی آنها نوشته می شود و شما می توانید از این مجموعه استفاده کنید و دانشگاهی مجازی مورد نظر را می خواهید در آن قدم بگذارید تصورکنید و از هم کاران خود درباره چند منطقه ریاضیات پرس و جو کنیدو-چون نویسنده مقاله خود را به مقالات پایگاه MR ارجاع می دهد و ممکن است این مقالات به هم مرتبط باشند و به پایگاه لینک بخورند- شما می توانید یک وب خوب از هم قطار ها با مشورت حاصل آورید

موادی که تنها نمایه شده اند

هر ساله نزدیک 55000 مقاله به پایگاه در حال رشد وارد میشود و اگرچه  تعداد صفحات مقالات زیاد است، اما این موضوع به محدوده ی کار ریاضیدانان و مقاله نویسان سطح جهان در پایگاه MR که از راههای نتیجه زا و بسیار موثر خواهد اشاره دارد.

در حقیقت کل شماره های وارد شده در پایگاه MR بیش از 70000 می باشد و تمام آنها در بخش نمایه که مقالات شرح داده شده در آن قرار دارد یافت می شود البته کاری دشوار برای ویراستار است که مقالات نیاز به نمایه سازی را مشخص کند

اطلاعات مقاله نویس:

 1. نام مقاله نویس
 2. اطلاعات اقلامی که مقاله
 3. صفحات و کتبی که مقاله نویس منتشر ساخته است

رده بندی موضوعات ریاضی

رده بندی موضوعات ریاضی به عنوان راهی برای سازماندهی مقالات ریاضی از دهه ی 1940 شروع شد.برنامه بازبینی رایج MSC2000 است .این سیستم برای دسته بندی اقلام موجود در پایگاهMR به کار می رود.برای اطلاعات بیشتر به صفحات9،11و19 مراجعه کنید.

پیوندهایی به مقالات اصلی:اگر مقالات آن لاین در دسترس باشد چه رایگان و چه غیر رایگان تمام تلاش بر این است که از راههای گوناگون به آن لینک بر قرار کرد.

پیوندهایی (لینکهایی) به دیگر سرشناسه های پایگاهMR:مقاله مورد نظر به مقالات پیشین اشاره دارد و لینکهای بر عکسی به آن اقلام پیشین را شامل می شود.

استنادها: همان گونه که هر مقاله به مقالات پیشین اشاره دارد ، مقالات گذشته نیز به مقالات آینده اشاره می کنند

چگونه می توانم به همه اطلاعات دست یابم

در صفحه جستوجوی پایگاه در بخش نوار ابزار(toolbar) 9 گزینه مشاهده می شود و یه سری از اطلاعاتی که ممکن است حین جستوجو نیاز به انها را متوجه شوید.

آیا صفحه ای از نظریه گروهی که توسط جونز حدود سال1941 منتشر شده وجود دارد؟

جستوجوی کامل یک صفحه ی قراردادی ست که قابلیت انعطاف پذیری و ترکیب زمینه های گوناگون است

آیا می توانم صفحات مرتبط را که توسط اندرسون و بل نوشته شده است را بدست آورم؟

ممکن است برای تحقیقات خود به جستوجوهای اساسی دست بزنید.چون تنهایک مکان برای پر کردن آن دارید ممکن است کمی گیج شوید ولی وقتی موضوع جستوجو را انتخاب کردید و طبق معیارها فرم را پرکردید و Enter را وارد کردید شروع به  جستوجو میکند. و درصورت مشابه بودن بودن موضوعات می توان از پیوندهای بولین(Boolean) برای ترکیب معیارها استفاده کنید.جستوجوی سریع در پایگاه Mathscinet شبیه جستجوی پایه است.

چگونه می توانم با جونز که در دانشگاه Sussex State مرتبط شوم؟

در حین تحقیق ممکن است بخواهید با نویسنده ای که در مورد موضوع مورد نظر شما کار کرده ارتباط برقرار کنید ممکن است شما در) Combined Membership List (CML بدنبال فرد مورد نظرخود باشید.

چنانچه از اعضای جامعه ریاضیدانان آمریکا، انجمن ریاضیدانان آمریکا در دانشکده ها به مدت دو سال،انجمن ریاضیدانا امریکا، برای ریاضیات صنعتی و در دسترس و جامعهی زنان ریاضیدان باشد نام در این لیست وجود دارد.

به جای اینکه در صفحه کپی خود بگردید، روی این دکمه فشار دهید تا به آن آدرس ایمل مورد نظر و امثال آن در وب و e-Math دست یابید.

چگونه می توانم به صفحات اسمیت که در مورد نظرات مرتبط است پی ببرم؟

نویسنده پایگاهMR یک مطلبی در صفحه 15-14 آورده است که به شما به عنوان کابر کمک می کند تفاوت بین جستوجوی نویسنده پایگاه و فایل مخصوص نام نویسنده را با وجود و بدون وجود wildcard symbol  در جستوجوی پایه و کامل متوجه شوید.

چه کسی Ann Arbor را منتشر کرده است؟و چه زمانی شروع به انتشار کرده است؟

برای اینکه صفحاتی از مجله علمی خاصی را بررسی کنید باید این دکمه(Search journal database) رافشار دهید که اطلاعات کتابشناختی و شرایط امروزی و تاریخچه آن را ذکر می کند.

چگونه می توانم به همه صفحات در نشان گذاری ترتیبی دست یابم؟

در رده بندی موضوعی ریاضیات کدها و توصیفاتی وجود دارد که رده بندی اولیه و ثانویه را شامل می شود و از این جسوجو برای یافتن دستور العمل MSCو یافتن صفحاتی با رده بندی خاص استفاده می شود.

چه کتابهایی اخیرا در ترکیبیات منتشر شده اند؟

فهرستی از کتابهای لیست انتشارات جاری مجله ریاضیات و نشریه جاری مقالات ریاضیات(رایج ترین نشریات آن لاین) را نگاه کنید شما می توانید به لیست کتابهای پایگاه پیوند بزنید.این می تواند اولین سیستم اخطار در مقابل کتابهای منتشر نشده باشد. این عناوین اگرچه به پایگاه هنوز ارایه نشده است، اما اطلاعات کتابشناختی آنها موجود است.شما می توانید لیست کتابهای متداول را در MCP وMR ورده بندی ثانویه ی MCP نگاهی بیندازید.

آیا نشریه ی جی.ریاضیات عالی منتشر شده وجود داشته است و در این صورت شامل چه مقالاتی می شد؟

یک مجله ارایه شده را در یکی از دو نشریه ی  MCP بیابید و موارد نمایه شده را در MCP مرور کنید.

با همین تقلیدات به کتابخانه می روید  و از بین نشریات آنهای که مورد علاقه تان است را می گردید و نشریات الکترونیکی که جستوجو در انها در دسترس تر است را انتخاب می کنید.

چه چیز جدیدتری در نظریه عملی منتشر شده است ؟

2،3 یا کامل 5 رقم  رده بندی را انتخاب کنید و در یکی از دو تا نشریه خیلی جدید MCP  یا یکی از دو نشریه ی جدید تر پایگاه  MR که رده بندی شده دنبال آن بگردید.با  همین شیوه در مجلات مورد نظر موجود در MCP و MRبگردید تا گزارش شده هایی که در آن فهرست شده بیابید

انجام دادن یک جستوجوی کامل

خیلی از کاربران در زمانی اندک با Full Search مواجه می شوند.خیلی مفید است که رشته های گوناگون که می تواند در این جستوجوی کامل  ارزشمند باشند و این که چگونه می توانند به هم مرتبط شوند را متوجه شد Full Search ترکیب شدن منوهای  زیر، فشار دکمه هاو متن زمینه برای نوشتن  را بیان می کند. نتایج تحقیق  به صورت سر عنوانهایی نمایش داده می شود.

رشته های دوازده گانه 

متنی که در جای ویژه قرا می گیرد،یه سری جستوجوهای مرتبط را به انجام میرساند.در بیشتر جستوجوها برای وجود ارتباط از کمات کامل استفاده می شود و وجود (*)   سبب ایجاد انعطاف پذیری شما در جستوجو می شود. به طور عادی کلمات در کنار یکدیگر اند اما Boolean  و دیگر عملگرها انعطاف پذیری جستو جوی شما را بیشتر می کنند.

Author/Related

نویسنده یک مورد، ویراستار یک کتاب، گرداورنده یک سری صفحات و اشخاصی در پایگاهMR جمع شده اند آن هم تنها برای یک مورد.وقتی شما دنبال تعدادی صفحه از کار یک نویسنده هستید و جای ویژه را پر می کنید به نتایجی پیرامون مورد جستوجو شده به طرق گوناگون دست می یابید

نوسنده: به دنبال نام نویسنده در پایگاه باشید

عنوان: کلمه یا کلماتی که به عنوان عنوان بعد از جستوجو یافته می شود

متن مقاله: بخشی از متن مقاله که بعد از جستوجو یافته می شود

عنوان مجله: کلمه یا کلماتی بعد از جستوجو برای نام مجله یافت می شود.و همچنین همه یا بخشی از اختصارات موجود در پایگاهMR

کد سازمان:کد سازمانی نویسنده  برای معرفی نویسنده و ادرس سازمانی که برای نویسنده در مقاله یا کتاب داده می شود و جستوجوی پایه راحت تر می کند

فروست:کلمه یا کلماتی که ممکن ست بخشی از نام یک فروست باشد

MSC اولیه و ثانویه: سیستم رده بندی ریاضی می تواند عددی دو رقمی یا سه رقمی یا کامل پنج رقمی باشد.همه موارد باسیستم اولیه رده بندی می شوند.بیشتر آنها از سیستم ثانویه نیز استفاده کرده اند.

MSCاولیه: این نوع رده بندی جستوجو را اخص می کند.

شماره  :MR مواردی با مقالات انتقادی در پایگاه MRشماره شناسایی دارند که با ان می توانند به نشریه مقالات ریاضیات سال و ماه متصل شوند

منقد:همه یا تعدادی از اسم های منقدان که متن انتقادی برای موردی نوشته اند

هرکجا:این مورد به شما قدرت استفاده از یازده جای ویژه به طور همزمان میدهد حتی اگر مستقیما در دسترس نباشد.اگرچه کلیدواژه در هر موضوع معنای خاص خود را می دهد اما برای کاربران هین کلیدواژه ها در بخش Any whereمفید واقع می شود.

دو موضوع جستوجویی بیشتر:

پنج دکمه است که استفاده از آنها سبب اخص کردن محدوده جستوجو می شود.دو تای نخستین کلمه «متداول» است به معنای«وقتی که اطلاعات در پایگاه قرار داده شده است» و این زوتر از زمانی ست که در خیایان توزیع شده باشد.جستوجوی اصلی در مام پایگاه است اما ممکن است شما مقالات ریاضی در محدوده پنج ساله یا نشریات ارزان قیمت جستوجوی خود را محدود کنید.

نوع سند: برای نوع سند شما با جهار گزینه و به رو هستید و سه نوع سند-کتاب، مجله علمی و پردازشها_ را دارید.

گزینه ی مشاهده

سرفصلهای هر صفحه

برای سرفصلهای هر صفحه شش دکمه وجود دارد.شما می تونید تعداد سرفصلهایی که در محیط جستوجو قرار می گیرد را مشخص کنید. سرفصلها در پایگاهMathscinet به منظور دادن اطلاعات کتابشناختی بیشتر است.

مشکل در تعداد سرفصلهایی که شما انتخاب کرده اید نیست، چنانچه تمام سرفصلها انتخاب شود؛ سرفصلهای انتخابی شما و سرفصلهایی که در تمام متن بازیابی می شود را شامل می شود.

 عملگرهای Boolean

ممکن است شما نیاز به نحوه مرتبط شدن جستوجو ها و بحثهایی که بر سر آنها بوده نداشته باشید ولی تمام با علگرهای Boolean(AND, OR,NOT) مکانهای ویژه پر می شوند.وقتی از دو عملگر در مکان ویژه استفاده می شود، نتایج انتخابی نیز از ترکیب جستوجوها حاصل می آید.اگر سه دگمه از پنج دکمه رادیوی را انتخاب کنبد برای یک مکان ارزش بیشتری قایل شده اید و می توانید عملگرهای مورد نظر خود را بدان اضافه کنید.کلماتی که شما با آنها مکانها را پر می کنید در پرانتز قرار می گیرند اما در بالاترین سطح ترکیب شدن اجزا در پرانتز قرار نمی گیرند.

در ابتدای اموخته ها شما باید موردی را از author/related انتخاب کنید و بخش نصفه در عنوان یا به طور جامع در متن به کار نمی رود. البته حرف شما در بخش عنوان درست است نه در بخش author/related. هر صفحه معبر با نام بیرخوف و صفحه معتبر با نام ای-کالیفورنیا در جستوجو یافت می شود زیرا استفاده ی عملگر AND و NOT بر عملگر OR ارجحیت داشته اند.در این مثال از دکمه های رادیویی استفاده نشده اما در جستوجوی پایه بیست سرفصل را در هر صفحه مشخص می کند.

محیط Any where چیست؟

 «Any where» یک کارکتر قدرت مند است. وقتی که کلمات مد نظر جایگاه مشخصی ندارد مورد استفاده قرار می گیرد.

این جستوجو تمام مقالاتی کهStanton یا  Erdos در نویسنده/مرتبط هستند و شماره نام نویسند در رده بندی اولیه و ثانویه با پنج رقم ، جایی که کلمه تولد در هر مکان ویژه یافت شد، جایی که تاریخ انتشار بخش اصلی در سال 1985 یا زودتر جایی که آن بخش می تواند در یک کتاب یا مجله یا بخشی از  اقدامات باشد پیدا می کند..اگرچه مواردی طبق معیار وجود دارد اما 20 سرفصل در بخش نتایج نشان خواهد داد.

در جستوجوی تخصصی به مواردی بر می گردیم.تاریخ تولد حقیقاتا در بخش عناون ذکر نمی شود.اما از اطلاعات کتابشناختی فرعی ست که به مواردی در پایگاه مرتبط شده است.

 دیگر امکانات در دسترس

عملگرهای نزدیکی چون ADJ,ADJ1,ADJ2 وجود دارد که انعطاف پذیری جستوجو را بیشتر می کند، جایی که ممکن است کلمات متنوعی باشد اما شما از کلمات مشابهی استفاده می کنید. ADJبه هر کلمه ی انتخابی اجازه می دهد در بین کلمات در هر طرف عملگرADJ قرار گیرد.ADJوADJ1 هردو چیز مشابهی می گویند: هیچ کلمه ای نمی تواند بین کلمات قراردادی قرار گیرد. ممکن است نخستین تجزیه ی ADJ1 و تجزیه نخستین مشابه باشد.ADJ2 اشاره دارد که هیچ کلمه ای اجازه ندارد در این بین قرار گیرد. ADJ2یعنی یک یا هیچ کلمه مابین قرار نمی گیرد و نخستین تجزیه ADJ2 در عنوان به نخستین تجزیه ایده ال بر می گردد ADJ3 می گوید2،1 یا هیچ کلمه مابین قرار نمی گیرد استفاده از ADJ سبب می شود که بتوان از عملگرهای AND/OR و حروف اضافه of, a, but استفاده کرد

چگونه بشناسم که  John Smith چیست؟

در جستوجوی پایه در پایگاهMathscinet بسیار رخ می دهد که اسم نویسنده را وارد کنید، اما در هر فرهنگ اسم رایج و معمول متفاوت است ، پایگاه اطلاعاتی از همان ابتدا در تلاش برای یافتن راهی جهت حل این موضوع بود تا با روشهای دقیق شرایط را فراهم کند تا شما با اطمینان اسم مورد نظر خود را جستوجو کنید.محتوی این پایگاه برای شناسایی نام نویسنده مکانیسم پنهانی دارد که به صورت منحصر به فرد شناسایی نویسنده می پردازد.

برای مثال شما علاقه مند به انتشاراتKenneth A. Ross باشید که در پایگاهMR است باشید و جایگاه نام نویسنده را پر کنید نتیجه این که:

برای مثال 53 مقاله از نشریات Kenneth A. Ross (کسی که در سال1997 با جرج ویلیز مقاله ای در مجله ریاضیاتی را منتشر کرد) می یابد که مد نظر نیست.چرا که دو Kenneth A. Ross هستند که در این سالها مقالاتی در زمینه ریاضی منتشر کرده اند که هر دو از نام A. استفاده کرده اند، بنابراین راه متمایز ساختن آنها چیست؟ما می بایست مجموع ریمان و منطقه ای کهKenneth A. Ross در‌آن قرار دارد و در مورد دیگر انتشارات سابق او دراین منطقه اطلاعات داشته باشیم و جایگاههای دیگر را پر کنیم.ما روی اسمKenneth A. Ross کلیک می کنیم و به طور عجیبی 52 نتیجه یافت می شود.در حقیقت 53 نتیجه غیر مرتبط به همراه دارد.43 نتیجه مد نظر ما می باشد .از این 52 نتیجه نهایی که حاصل آمده است 9 مورد مد نظر ما نیست و این به خاطر است که حال جستوجویK. A. Ross,K. Ross, and Kenneth

Ross بود که جستوجوی اصلی این موارد را شامل نمی شد.دو موردبالا وقتی به سرفصلهای زیر دقت می کنید دیده می شود

در پایگاه یک نوار آدرس مختلف با راه های متفاوت وجود دارد که شما را به اطلاعات مشابهی همچون زیر می رسانند.

ازاین جستوجو می فهمیم که دو نویسنده با نام Kenneth A. Rossوجود داردکه مقاله می نویسند.با دکمه رادیویی بایستی ابهامی که در جستوجو حاصل آمده است را رفع کنیم هرچند از جایگاه نام نویسنده استفاده نکنیم.دکمه های رادیویی لیستی از سرنخ های به هم مرتبط هستند را به ما نشان می دهد .باید با دکمه رادیویی خاص نشریات را بررسی کنیم میتوانیم در جستوجوی کامل و با کمک معیارهای جستوجو مطلب مورد نظر را بیابیم با توجه به این نکته که Kenneth A. Ross شخص مورد نظر ماست بیابیم

برای مثال ممکن است ما منابع کارهای Kenneth A. Ross را برای وظایف یکنواخت بخواهیم و جایگاه نام نویسنده و با کلمه یmonotonic جایگاه Any where را پرکنیم

برای اسم Kenneth Allen Rock  صفحاتی در پایگاهMR با سرنخ های گوناگون یافت می شود برای اسم Kenneth Andrew Ross نیز صفحات و نتایج حاصل آمد و شما اطمینان کامل دارید که نتایج حال از هر دو یکسان است

مقالات ریاضی از کارهایی که در تاریخ 60 ساله رخ داده و باعث اعتبار آن شده احساس سربلندی می کند وقتی MR نشریه خود را منتشر می کند اشتیاق برای نمایه های نام نویسنده درست آن را به تلاش برای یافتن نام درست نویسنده سوق می دهد.

اگرچه امروزه ابزار الکترونیکی در سطح بالایی وجود دارد اما روش کار همانگونه باقی مانده است تجزیه و تحلیل نویسنده ها، سازمانها ، صفحات قبلی و همکاران و سرانجام آوردن صفحات ایمیل  برای بیان قطعی اعتبار  

سرفصل ها و موارد کامل

جستوجویی تخصصی شما را به سرفصلهایی برمیگرداندکه ممکن است از راههای گوناگون به آنها لینک زده باشید.شما ممکن است آیتمی خاص را از بین این سرفصلها با جستوجو در  پایگاهMR و شماره MCP انتخاب کنید.برای بدست آوردن کامل آیتم مورد نظر از راههای گوناگون استفاده کنید.لیست سرفصلها به شما کمک می کند که تا با راحتی بیشتر در لیست جستوجو کنید برای مثال در نمونه گفته شده اگر عدد 3 در سمت راست را انتخاب کنید به شما51-48 نتیجه می دهد

هدایت مقالات یکی از پیشرفتهای مقالات مروری در پایگاه MR  بوده که سبب شده است تعداد پیوندهای به مقالات اصلی را گسترش دهد.120000لینک مقاله به شماره های قبلی نشریه mathematics journals در JSTOR و 70 مقاله از Elsevier's ScienceDirect و دیگر مجلاتی که در آنها اشتراک دارید وجود دارد و  600لینک اضافی شما را به صفحه اصلی مجلات راهنمایی می کند، البته تعداد پیوندها رو به افزلیش است

پشتیبان Mathscinet

شما همواره جواب سوالهیتان را به صورت ایمیل دریافت می کنید و به آن دلیل که سعی می کنیم محیطی مفید برای شما باشد سعی می کنیم با توجه به اطلاعاتی که از سوالهایتون دریافت می کنیم جوابگوی شما در زمان اداری باشیم

برای آسان و به موقع پاسخ دادن به نظرات،پیشنهادات و سوالهای شما، لطفا در صفحه میل بنویسد: 

خطای اصلی  

سایتی که حین استفاده از آن با خطا روبه رو شده اید

تاریخ و زمانی که اخطار داده شده است

متن دقیق اخطار –در صورت وجود آن-

ما همواره آماده  شنیدن خطاهایی که درپایگاهMathscinet با آن روبه رو شده اید 

   شما مطمین به برقراری لینکهای تخصصی مورد نظر نیستید 

جستوجوها نتایجی به همراه دادرد ممکن است با توجه نتایج مورد 

 نظر شما عجیب باشد

     ما معتقدید که اطلاعات کتابشناختی نادرست است

  شما معتقدید که مشخصات نویستده نادرست است

لطفا جاهای خالی را برای لرقراری ارتباط در msn-support@ams.org پر کنیدو اگر نحوه ی کار کردن را می دانید اما آن را سخت می بینید حتما مطلب زیر را بخوانید

فرصتهای پشنهادی

پایگاه اطلاعاتی Mathscinet در تلاش برای گسترش دادن روابط ریاضیاتی جهانی ست و ما مسرور می شویم که پیشنهادات و نظرات شما را برای بهتر کردن یا افزایش اشکال و نوع فایل پایگاه دریافت کنیمدر ضمن در تلاشی هستیم هر سال ورژن بالاتری از پایگاه اطلاعاتی Mathscinet ارایه دهیم نابراین لیستی از پیشنهادات شما را تهیه می کنیم


:: چاپ این مطلب : کلیک کنید
(0 لایک)

نویسنده : شیما بهرامسری
ت : پنج‌شنبه 25 فروردین 1390
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد
 
دسته‌ها
بایگانی
امکانات جانبی