X
تبلیغات
زولا
library litratures
پیوندها
جدیدترین یادداشت‌ها
روزانه‌ها
آمار
 

 استفاده از نشانه های کتابسنجی در پشتیبانی از تصمیمات درباره ی استخدام،انتقال پیشرفتها و پاداشها و انتخاب سرملیه برای دانشمندان در حال افزایش است . با اهمیتی که به انتشارات داده شده است،کتابسنجها به اجرای آزمون تجربی مجبور شدند تا توان شاخص ها را در شبیه ساری زمینه ی واقعی نشان دهند. در این کار ما نتایج تخمینهای تحقیق را طبق اندازه های ملی در سطوح خاص و بر پایه ی سه نمایه متفاوت : اچ –ایندکس، جی ایندکس و قدرت علمی کسری (اف اس اس) مقایسه می کنیم

یک شاخص قبلا توسط نویسنده مد نظر قرار گرفته است .برای هر نمایه را تفسیر و مقایسه می کنیم و لیست رتبه بندی را که وقتی محققان در علمشان سخت تلاش می کنند در فاصله 2001-2005 .تحلیل تعدادی تغییرات در رتبه ها ست وقتی  بهره وری محققان با شاخص ساده همچون اچ یا جی ایندکس ها که با هم و با اف اس اس مقایسه می شوند رتبه بندی می شوند


:: چاپ این مطلب : کلیک کنید
نویسنده : شیما بهرامسری
ت : جمعه 15 شهریور 1392

Communication and coordination are considered essential components of successful collaborations, and provision of awareness is a highly valuable feature of a collaborative information seeking (CIS) system. In this article, we investigate how providing different kinds of awareness support affects people's coordination behavior in a CIS task, as reflected by the communication that took place between them. We describe a laboratory study with 84 participants in 42 pairs with an experimental CIS system. These participants were brought to the laboratory for two separate sessions and given two exploratory search tasks. They were randomly assigned to one of the three systems, defined by the kind of awareness support provided. We analyzed the messages exchanged between the participants of each team by coding them for their coordination attributes. With this coding, we show how the participants employed different kinds of coordination during the study. Using qualitative and quantitative analyses, we demonstrate that the teams with no awareness, or with only personal awareness support, needed to spend more time and effort doing coordination than those with proper group awareness support. We argue that appropriate and adequate awareness support is essential for a CIS system for reducing coordination costs and keeping the collaborators well coordinated for a productive collaboration. The findings have implications for system designers as well as cognitive scientists and CIS researchers in general.

 

ارتباطات و هماهنگی پدیده ویژه و قابل توجه در همکاری موفق است و آگاهی فراهم شده ارزش بالایی در یافته های همکاری در سیستم  دارد در این مقاله ما به بررسی چگونگی تهیه ی انواع گوناگون آگاهی های پشتیبان که در رفتار همکاری بین مردم که از ارتباطات آنها ناشی میشود تاثیر دارد می پردازیم .ما به تشریح آزمایشگاه مطالعه ی 84 یشنهاد در 42 جفت با یک سیستم جستوجوی اطلاعات همکاری(CIS) می پردازیم.این شرکت کنندگان به آزمایشگاه در دو جلسه جدا آورده می شوند و دو وظیفه ی تحقیقاتی به آنها داده می شود. آنها تصادفی به یکی از آن سه سیستم که از قبل برایشان تعریف شده است فراخوانده می شوند.ما پیامهای مبادله شده بین شرکت کننده های هر تیم را با کد هایی که به آنها برای همکاری ویژه شان می دهیم تحلیل می کنیم .با کدگذاریهایی که انجام میدهیم نشان میدهیم که شرکت کنندگان در طول مطالعه همکاری کرده اند .ما با استفاده از تحلیل های کیفی و کمی ثابت می کنیم تیم ها چه بدون آگاهی چه با تکیه بر آگاهی شخصی نیاز به زمان بیشتر و همکاری  دارند نسبت به کسانی که با حمایت گروهی آگاه هستند . ما بحث می کنیم که آن تخصص و آگاهی کافی پشتیبان برای سیستم اطلاعات یافته شده ی سیستم (CIS) برای کاهش هزینه های همکاری و حفظ همکاری های خوب برای تهیه محصولات لازم است و یافته ها نشان می دهد که طراحان سیستم ها به خوبی دانشمندان شناخته شده و محققان (CIS)  به طور کلی لازم است      


:: چاپ این مطلب : کلیک کنید
نویسنده : شیما بهرامسری
ت : پنج‌شنبه 14 شهریور 1392

"چون نویسندگان به منابع گذشته برای حمایت،تصویر کردن و یا در موقعیت مورد اشاره ارجاع می دهند.استناد بیانگر اهمیت مواد هستند و تعداد کلی استنادات بیانگر اهمیت  تحقیقات مهم در تحقیقات فعلی. تعداد دفعاتی که همه مواد در یک مجله مورد استناد یک مقاله قرار گرفته اند مساوی هدف و ارزش روشن یک مجله است همچون میانه ای برای نتایج تحقیق مرتبط     


:: چاپ این مطلب : کلیک کنید
نویسنده : شیما بهرامسری
ت : چهارشنبه 6 شهریور 1392
 
دسته‌ها
بایگانی
امکانات جانبی