X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
library litratures
پیوندها
جدیدترین یادداشت‌ها
روزانه‌ها
آمار
 

شکل جدیدی از دو مقاله که هم استناد نامیده می شوند مثل تعدادی مقاله که به دو مقاله با هم دیگر استناد می دهند. تعداد هم استنادی دو مقاله علمی  می تواند توسط مقایسه لیستهای مدارک استناد کننده در نمایه استنادی علوم  و شمارش مشابه مدخلها تخمین زده شود

شبکه های مقالات هم استناد با متخصصان علمی خاص تولید شوند و نمونه ای مقالات فیزیک ذرات ترسیم شده است

الگوهای هم استنادی    تفاوت معنی داری با جفت الگوی کتابسنجی دارد اما برای موافقت با الگوهای استنادات مستقیم است.مشابهتهای مقالات هم استناد راه جدیدی برای مطالعه ی ساختار خاص علوم فراهم می کند.آنها ممکن است یک رویکرد جدیدی برای نمایه سازی و ایجاد پروفایل های اشاعه ی اطلاعات گزینشی باشند      


:: چاپ این مطلب : کلیک کنید
نویسنده : شیما بهرامسری
ت : شنبه 23 فروردین 1393

هرچند شاهدی مبنی بر شمارش خوانندگان یک مقاله در سایتهای مرجع Mendeley  ممکن است در بخش بندی تاثیر تحقیق ها کمک کند گستره ای که برای زمینه های علمی متفاوت درست است ناشناخته است. این مقاله به مقایسه تعداد خوانندگی با تعداد استنادات برای رشته علوم اجتماعی وعلوم انسانی می پردازد میزان همبستگی تعداد مطالعه سایت mendeley و تعداد استنادات رشته علوم اجتماعی بیشتر از رشته علوم انسانی ست همبستکی کم و متوسط تعداد نشانه های Mendeley  و تعداد استنادات در همه رشته های مورد بررسی اشاره به این دارد که این ارزیابی ها جنبه های مختلفی از تاثیر مقالات را منعکس می کند . اطلاعات Mendeley برای تعیین الکوی جریان اطلاعات در بین زمینه های علمی استفاده شده است .مقایسه جریان اطلاعات بر اساس بوک مارک Mendeley  و پیوند زدن تحلیل استنادی رشته ها شباهت های اساسی و برخی تفاوتها را آشکار ساخت. در نتیجه شواهدی از این مطالعه نشان می دهد که خوانندگی اطلاعات سایت Mendeley  می تواند برای کمک به تقسیم دانش استفاده شود تا آن را در رشته های علوم  منتقل کند مخصوصا برای افرادی که می خوانند اما نویسنده مقالات نیستند به خوبی شمارش تعداد استنادات ممکن تاثیر گذار باشد 


:: چاپ این مطلب : کلیک کنید
نویسنده : شیما بهرامسری
ت : یکشنبه 17 فروردین 1393
 
دسته‌ها
بایگانی
امکانات جانبی