پیوندها
جدیدترین یادداشت‌ها
روزانه‌ها
آمار
 

متن پایان نامه حاضر با نگاهی به شبکه های اجتماعی و سازمان و ساختار سازمانی، به بررسی تاثیر ساختار سازمانی در بهره مندی از شبکه های  اجتماعی می پردازد و در تحلیل شبکه های اجتماعی خود کارمنئدان شرکت گراندفوس را مد نظر دارد. یافته های پژوهش با مقایسه با مبانی نظری پژوهش تاثیر ساختار سازمانی بر رسانه های اجتماعیو نیر اصول طرح ساختاری پذیرفته شده و نقش محدود کننده و کمک کننده  را بررسی کند

Organizational    Structure’s   
Influence    on    Social    Media
An    empirical    study    of    Grundfos’    social    media    initiative


:: چاپ این مطلب : کلیک کنید
نویسنده : شیما بهرامسری
ت : سه‌شنبه 13 تیر 1396
 
دسته‌ها
بایگانی
امکانات جانبی