پیوندها
جدیدترین یادداشت‌ها
روزانه‌ها
آمار
 

 SCImago Journal  Rank : یک واحد از تاثیر علمی محلات علمی ست که  تعداد استنادهای دریافتی و اهمیت هویت مجلات با توجه به  این که استنادات از کجا  می آیند حساب می کند شاخص اس  جی آر نوع دیگری از واحد مرکزی مسیر یوجین ( eigenvectorcentralitymeasure) است که  در نظریه شبکه استفاده شده است.

چنین مقیاسهایی اهمیت یک گره در شبکه تصدیق کرده اند  که مبتنی بر نظم ارتباط با گره های پر امتیاز است و امتتیاز بیشتری برای گره به همراه دارد

شاخص اس جی آر  که از الگوریتم رتبه بندی صفحه الهام گرفته است برای استفاده در شبله های استنادی مجلاتی با مقیاس های بزرگ و ناهمگن گسترش یافته است. شاخص اس جی آر مستقل از اندازه است و ارزشش  مجلات را با توجه به متوسط اعتبار هر مقاله مرتب میکندو می تواند برای مقایسه مجلات در فرایندهای ارزیابی علمی استفاده شود.

شاخص اس جی آر یک سنجه ی رایگان مجلات است که  یک الگوریتم مشابه به رتبه بندی مجلات است و یک  پیشنهاد به عامل تاثیر است که بر اساس اطلاعاتی از نمایه نامه استنادی علوم است. متوسط استنادات هر سند در یک دوره دو ساله به طور مختصر سایت پِر داک.(2سال)، نمایه دیگری ست که  تاثیر علمی یک مقاله متوسط  در مجله را ارزیابی می کند و از فرمول مشابهی عامل تاثیر مجلات استفاده می کند.

اگر تاثیر علمی به تعدادی تایید در قالب استنادهایی که یک مجله دربافت می کند مرتبطب باشد سپس اعتبار یا اهمیت  می تواند به عنوان ترکیبی از تعداد تایدها و اعتبار و اهمیت مجلاتی که آنها را منتر می کند باشد. شاخص اس جی آر معیارهای متفاوتی برای استنادها تعیین می کند که وابسته به اهمیت مجلاتی ست که استنادها از آنها می آیند.استنادها که از مجلات با اهمیت بسیار دریافت می شوند بسیار با ارزش است و اعتبار بسیاری برای مجلاتی که استناد می کنند دارد.

مجاسبه ی شاخص اس جی آر بسیار شبیه امتیار عامل یوجین(eigenfactor) است که قبلا بر مبنای اسکوپوس شروع شد و بعدا مبنی بر وب آو ساینس  (آی اس آی)  بود

محاسبه

شاخص اس جی آر یک الگوریتم تکراری را استفاده می کند که اعتبار را در مجلات توزیع می کند تا راه حلی دایمی به دست آید.سپس روشی تکراری را استفاده می کند، این اعتبار باز هم در فرایندی که مجلات اعتبار موجودشان را با هم از طریق استنادها جابه جا می کنند توزیع می شود.فرایند پایان میابد تا وقتی که نفاوت بین مقداراعتبار مجلات در تکرارهای متوالی دیگر حدقل مقدار را نداشته باشد.

فرایند در دو جمله گسترش میابد (الف) محاسبه اعتبار اس جی آر(  PSJR) برای هر مجله: یک مقدار وابسته به اندازه که همه اعتبار مجله را نشان می دهد و (ب) معمول کردن این مقدار برای اجرای یک مقدار وابسته به اندازه، شاخص اس جی آر

   

 

 

  


:: چاپ این مطلب : کلیک کنید
نویسنده : شیما بهرامسری
ت : سه‌شنبه 21 مرداد 1393


File:Bernouillis Vademecum des Mechanikers.jpg


یک اثر مرجع است که با گرداوری دستورالعملها تمیل به ایجاد یک اثر مرجع فوری دارد و در ضمن تلاش می شود دستنامه ها را در قطع جیبی فراهم آورند

دستنامه اغلب به یک موضوع خاص می پردازد و به طور کلی اطلاعات خلاصه ای درباره یک زمینه یا فن خاص  را فراهم می آورد.این منابع فراهم آمه اند که مشاوره سریع و به موقعی را به مراجعه کننده ارایه کنند.

نام دستنامه ممکن است شامل مدارک و آثار مرجعی شوند که اندازه جیبی نداشته باشند مثل:

  1.  Perry's Chemical Engineers' Handbook
  2.  Marks Standard Handbook for Mechanical Engineers
  3.  CRC Handbook of Chemistry and Physics

 اما برای علوم وفناوری و در حوزه های گوناگون اطلاعات متفاوتی فراهم می آورد  


:: چاپ این مطلب : کلیک کنید
نویسنده : شیما بهرامسری
ت : جمعه 15 دی 1391

LCSH فهرست سرعنوانهای موضوعی کتابخانه ی کنگره است

 درواقع اصطلاحنامه ای ست جهت تیین موضوعات معتبر برای هر منبع. مراجعین با کمک شناسه موضوع، عنوان و یا ناشرشاید بتوانند منابع مورد نییاز خود را بدست آورند اما این مسیر بسیار وقت می گیرید و بی شک بی بازده و ناکار آمد است اصطلاحنامه خدماتی را نیز جهت ارجاع مراجعه کننده به برگه های مرتبط دیگر فراهم می آورد.

یک هنر و یک علم

سرعنوان موضوعی کتابخانه کنگره در واقع تلاشی انسانی ومعقول است که مراجعه کننده را به سمت منبعی در مجموعه ی کتابخانه هدایت می کند.

هر کتابخانه طبق استاندارد گروههایی از موضوعات را انتخاب می کنند و مورزد استفاده قرار می دهند. در واقع سرعنوانهای موضوعی کتابخانه ی کنگره موضوعاتی را تهیه کرده است و معیاری ست برای کتابخانه های گوناگون در جهان که آنها را مورد استفاده قرار داده اند. بنابراین انتخاب هر موضوع برای این فهرست مورد بحث و گفتوگو قرار می گیرد.

با توجه به جامعه و گسترده بودن فهرست سرعنوانهای موضوعی کتابخانه ی کنگره برخی کتابخانه ها با استفاده ی آن به شرایط مطلوبی نمی رسند .مثلاً استفاده از سرعنوانهای موضوعی پزشکی (مش) برای کتابخانه های پزشکی.برخی دانشگاه ها با استفاده این دو باز هم به ایده آل خود نمی رسند. کتابخانه ی ملی کانادا با استفاده از سرعنوانهای موضوعی کتابخانه ی کنگره خود فهرست سرعنوانهای موضوعی کانادا را تدوین کرده اند که به منظور دسترسی و بیان موضوعات محتوای اسناد و مدارک استفاده می شود.

فهرست سرعنوانهای موضوعی کتابخانه ی کنگره با جلدهای قرمز در بخش منابع مرجع نگهداری می شود. در ضمن این منبع به صورت درون خطی از طریق سایت کتابخانه ی کنگره قابل دسترسی هستند. نشریات کتابخانه کنگره هر هفته روزآمد می شود و به صورت رایگان نیز می توان از خدمات فهرستنویسی آن استفاده کرد

سرویس وبی آن را یکی از کارمندان کتابخانه ی کنگره برای جستوجوی ساده در سرعنوان موضوعی  فراهم نمود. این اعلان با ترس کتابخانه های علوم و جوامع معنایی وبی مثل تیم برنرزلی و تیم اسپالدینگ مواجه شد

امروزه به کمک خدمات اپک در محیط وبی می توان به LCSH نیز دسترسی پیدا کرد. با این وجود چون سرعنوان موضوعی کتابخانه کنگره از زبان طبیعی پیروی نمی کند مراجعین از طریق کلیدواژه های اپک به جستوجو می پردازند.علاوه بر این چنانچه کاربرانی نحوه ی جستوجو در اپک و ال.سی.اس.اچ را ندانند با انتخاب کلیدواژه های موضوعی سازگار با ال.سی.اس.اچ به صورت نامحدود می توانند به منبع مورد نظر دست یابند.

ساده ترین راه این است که جستوجوی کلیدواژه ای را انجام داده و با توجه به سرعنوانهای موضوعی منتخب به مواد مرتبط مورد نظر دست یافت


:: چاپ این مطلب : کلیک کنید
نویسنده : شیما بهرامسری
ت : دوشنبه 30 مرداد 1391


Library Journal   یک نشریه ی تجاری ست که ملویل دیویی آن را در سال1876 تاسیس کرد این مجله اخباری درباره کتابداری مخصوصا کتابخانه ی عمومی و مقالات ترکیبی درباره این حرفه پیشنهاد داده می شود و تجهیزات و مواد مربوط به کتابداری را نقد می کند

 در ضمن لایبریری ژورنال هزاران کتاب عمومی و علمی را نقد و بررسی می کند

مجله لایبریری  ژورنال در زمره ی مجله پر امانت کتابداری محسوب می شود

ناشر اصلی این مجله تا سال2010 که امتیازش  به منابع رسانه ای فروخته شد R. R. Bowker بوده است

تاریخچه

مجله لایبریری ژورنال را ملویل دیویی در سال 1876 منتشر ساخت که ارگانی از انجمن کتابداران آمریکا و انگلستان محسوب می شد و در آغاز بیشتر بر توسعه و رشد کتابخانه ها توجه می کرد که بیشتر،مقالات ترکیبی از نویسندگان بنام چون ملویل دیویی و چارلز امی کاتر بود که بر نمایه فهرستنویسی و طرح های مورد استفاده  متمرکز بود

در همان شماره های اولیه چارلز امی کاتر طراح رده بندی گسترش پذیر بر ایده های خود پافشاری کرد، باوکر درباره ی اصول فهرست نویسی بحث کرد و سردبیر مجله ملویل دیویی درباره سیستم امانت آغازین مطالبی را توصیه کرد

در ابتدا لایبریری رورنال تنها کتابهای علاقه مندی های حرفه ای کتابداران نقد می کرد اما اکنون مقالات  پیرامون مجموعه سازی و تبلیغات ناشران ارایه ی فهرست انتشارات آینده Forthcoming Books را  برای فروش به کتابخانه ها پیشنهاد داده اند

در آغاز نشریه برای کتابداران آمریکا و کانادا و انگلستان محلی بود برای ارایه اخبار و  بحث درباره ایده ها و تمرینات و گزارش فعالیتهای حرفه ای چون ملاقاتها و گردهمایی ها

در اطلاعیه سال 1878 نشریه بر اهمیتش با نوشتن یادداشتی برای کتابخانه های کوچک یعنی"بسیار گران و توصیه عملی" از کتابخانه های بزرگ تاکید کرد

در اطلاعیع ای بیان کرده:"کتابداران برای کتابخانه ها و کتابخانه ها برای مردم با ارزش هستند"

با انتشار بخش یادداشتها و نقل قول ها کتابداران گزارشهای خود درباره چگونگی مدیریت مشکلات رایج بیان کردند و تبادلی بین پرسش و پاسخها درباره ی نویسندگی و توصیه های خوانندگان ذکر گردید

دو بخش ثابت کتابشناسی(گرداورنده چارلز امی کاتر) و اسامی مستعار و گمنام(گرداوری جیمز ال. وایتنی) به عنوان منابع مرجع کتابداران منتشر می شد. نامه ای شامل فهرست اسامی کتب بی عنوان و کتبی که نویسندگان گمنام یا با نام مستعار با نمایه ای از تمام اسامی شان بود در دسامبر منتشر کرد

سایت مجله محتوای منبع چاپی با آرشیو کامل محتویات را برای مشترکین و غیر مشترکین در سایت

www.libraryjournal.com را منتشر کرد. در ضمن محلی برای ثبت ایمیل جهت دریافت اخبار جدید(خبرنامه) وجود دارد و نیز مقالات وبی کتابخانه ها و کتابداران که با توجه به RSS Feed مخصوص خود در نظم موضوعی قرار می گیرند و طبق علایق اعضا برایشان ارسال می شود

 


:: چاپ این مطلب : کلیک کنید
نویسنده : شیما بهرامسری
ت : جمعه 20 مرداد 1391

تعداد کل صفحات: 10


 
دسته‌ها
بایگانی
امکانات جانبی